Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського
Національної Академії Наук України

Основні напрями наукової діяльності інституту:
Основні наукові результати:
Експериментальні зразки оптичних елеметів для ІЧ оптики
Створені і впроваджені в медичну практику:
Лікарські препарати, які розроблені
в інституті

Державні стандартні зразки України
складу розчинів для метрологічного
забазпечення аналізу об'єктів довкілля

У Центрі Державної служби стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів (СКТБ з ДВ) розроблені та випускаються Державні стандартні зразки України (ДСЗУ) складу розчинів для метрологічного забезпечення аналізу об’єктів довкілля.

Науково-технічний інженерний центр проблем водоочищення і водозбереження «Водообробка» розробляє, здійснює випуск та впровадження у практику установок доочистки і фільтрації питної води.

В рамках угод вчені Інституту здійснюють співробітництво з науковими центрами та вченими Російської Федерації, Молдови, Білорусі, Польщі, Франції, США, Нідерландів, Німеччини, Болгарії, Туреччини.

Наукові форуми

На базі Інституту проведені національні і міжнародні наукові і науково-практичні конференції, симпозіуми з актуальних проблем хімії, такі як ХХІІІ Міжнародна Чугаєвська конференція з координаційної хімії (2007), VII школа-конференція молодих вчених держав СНД з хімії порфіринів і споріднених сполук (2007), VІІІ Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії (2008), присвячена 100 – річчю від дня народження члена-кореспондента АН УРСР В.А.Назаренка (за міжнародною участю), III Міжнародний симпозіум з методів застосування комп’ютерної хімії (2009), I Міжнародна конференція з люмінесценції лантанідів (2010), ХІ Міжнародна конференція з фізичної та координаційної хімії порфіринів та їх аналогів (2011), Міжнародний науково-технічний семінар "Оптичні матеріали та покриття" (2013), XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних вчених (спільно з ІОНХ ім. В.І.Вернадського НАН України та Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова (2014).

Щороку на базі ФХІ ім. О.В. Богатського проводяться:


Головна     ФХІ ім. О.В. Богатського НАНУ     Заходи установи     Оголошення     Оренда     Проекти молодих вчених     Захист дисертацій     Державні закупівлі     Контакти